שקופית קודמת
שקופית הבאה

טיפול פסיכולוגי
לדיכאון בחינם

העניין שלנו

העניין שלנו

במעבדה לחקר הפסיכותרפיה של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה אנחנו מעוניינים לגלות מה הופך טיפול למוצלח, ואיך אנחנו יכולים להגדיל את האפקטיביות של הטיפולים הקיימים לדיכאון?

המשימה שלנו

המשימה שלנו

לנסות להבין מה גורם לטיפול מסוים להיות טיפול מוצלח ואילו לאחר להיתקע ואף להביא לנשירה בטרם עת? מה המטפל.ת והמטופל.ת מביאים איתם לטיפול ועושים במהלכו שמהווים מתכון להצלחתו? עד כמה המתכון הזה משתנה מדיאדה אחת של מטפל.ת ומטופל.ת לאחרת? איך ניתן לבנות לכל מטופל ומטופלת את הטיפול המתאים ביותר עבורם שיוביל לירידה בדיכאון ועלייה בבריאות וברווחה הנפשית. 

היעד שלנו

היעד שלנו

אנו מאמינים בשילוב של מחקר וטיפול. מתוך הניסיון הקליני אנו מעלים שאלות, השערות ותהיות למחקר ומתוך המחקר אנו מבקשים לקדם את הידע הטיפולי שיוכל לשמש את המטפל/ת ולתרום לטיפול.

currentResearch

המחקר הנוכחי

אנו חוקרים מגוון משתנים המאפיינים את המטופל.ת, את המטפל.ת ואת ההתאמה ביניהם וכיצד מאפיינים אלה משפיעים על התהליך הטיפולי ותוצאותיו.  בנוסף, אנו חוקרים את הברית הטיפולית הנרקמת בין המטופל.ת והמטפל.ת ואת תפקידה בטיפולים שונים, מתי היא פועלת לאפשר לתהליכים תרפויטיים להתרחש (כמו שימוש אפקטיבי בטכניקות טיפוליות) ומתי היא מהווה חוויה מתקנת שהינה תרפויטית בפני עצמה. אנו חוקרים גם את הגורמים המשפיעים על היכולת של המטפל.ת להשתמש בטכניקות תרפויטיות באופן קפדני ויעיל, ואת והגורמים המשפיעים על היכולת של שימוש אפקטיבי בטכניקות לנבא את תהליך הטיפול ותוצאותיו. לצורך הבנה מעמיקה של כלל המרכיבים המביאים להצלחה טיפולית עבור כל מטופל.ת, אנו עושים שימוש במגוון רחב מאוד של מדדים הכוללים ראיונות קליניים, דיווחים עצמיים, מדדים ביולוגיים ועוד.